Özgeçmiş

 

26,01,1963 Ankara Kızılcahamam doğumlu olan Op.Dr Ali İhsan Işık; İlk, Orta tahsilini Ankara'da tamamladı.Ankara Fen Lisesi'nden 1980 Yılında mezun oldu. 1981 Yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 'ni kazandı. 1987 yılında bu üniversiteden mezun oldu.

Mecburi hizmetinin bir bölümünü Pratisyen hekim olarak Kilis Kapalı Cezaevi Dispanserinde yaptı.Eylül 1987 döneminde ypılan TUS'ta kazandı. 1987 yılında İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastenesi 1.Beyin Sinir Cerrahisi kliniğinde ihtisas yaptı.9,6,1993 yılında ihtisasını tamamladı

Uzmanlık mecburi hizmetini Çatalca Trafik ve İlkyardım hastahanesinde tamamladıktan sonra Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastahanesinde 1. Beyin ve Sinir Cerrahisi kliniğine tayin oldu.

1997 yılında İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsünde başarıyla tezini vererek Anatomi doktorasını alarak PHD ünvanını aldı. Burslu olarak 1995-1999 yılında İngiltere ve Macaristan'da 6'şar ay Nöroşirüji çalışmalarına katıldı. İngilterede Southern General Hospital, Glasgow ,Neurasgery Clinic ve Budapeşte Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstüttünde Bilimsel çalışmalara katıldı.

Uzmanlık eğitimi süresince ve uzmanlığında yurt içi ve yurt dışı kongrelerde sunulmuş ve dergilerde yayınlanmış bir çok bilimsel yayını mevcuttur.Askerliğini Eylül - Ekim 1993 döneminde kısa dönem olarak Van Askeri Hastahanesinde tamamladı.Evli ve 2 Çocuk sahibi olan Op.Dr Ali İhsan Işık İyi derece ingilizce bilmektedir

Kongre Bildirileri ve Yayınları

 

 

1- Serebral abseleri nöroşirürjal tedavi prensipleri.1. Nöroloji Kongresi. Bodrum, (5-18 Ekim 1998)

2- Otojen Beyin Abseleri. Vakıf Gureba Hastanesi Dcrgisi 15(4). 499-504,1989

3- A case of craniopharingioma operated via lef paramedian suboccipital apporach and encountered in the left cerebelloponttine angle. XIth Medical Congress of Balkanique, İstanbul, 25-27 May,1989

4- Olgularımı dolayısıyla Nöroloji ve Nöroşirurjide ağrı problemi ağrının tedavisinde medikal ve Nöroşirurjikal tedavi prensipleri, XXV. Ulusal psikiyatri ve norolojik bilimler kongresi. Mersin, 15-21 Ekim 1989

5- Çocukluk çağı lomber intervertebra dîsk hastalığı. 6, Türk Nöroşirurji Kongresi, Ürgüp- Nevşehir,22-27 Mayıs 1992,

6-3.Ventriküle yerleşmiş soliter beyin absesi olgusu ,6 Türk Nöroşirurji Kongresi, Ürgüp- Nevşehir,22-27 Mayıs 1992,

7- İnce Dev intervertebral disk hernileri. 6 Türk Nöroşirurji Kongresi, Ürgüp- Nevşehir,22-27 Mayıs 1992

8- Opere edilen 124 intrakranial tümörlü olgunun değerlendirilmesi.6 Türk Nöroşirurji Kongresi, Ürgüp- Nevşehir,22-27 Mayıs 1992

9- Santral Sinir Sistemi hastalıklarında magnetik rezonans görüntüleme, 6 Türk Nöroşirurji Kongresi, Ürgüp- Nevşehir,22-27 Mayıs 1992

10 - Lombar întervertebral disk herniasyonu tanısı ile opere edilen 2 spinal Bruselloz olgusu. 7.Türk Nöroşirurji Kongresi, Belek-Antalya 4-9 Mayıs 1993.

11 - İntrakranial tümörlerde serumda bir marker olarak Neuron Specific Enolse (NSE) düzeylerinin araştırılması 7.Türk Nöroşirurji Kongresi, Belek-Antalya 4-9 Mayıs 1993.

12 -Effect of alpha tocopherol in the experimental focal cerebral ischemia.Uzmanlık Tezi İstanbul 1993

13 -Sellar ve suprasellar yerleşim lezyonları. Çeşme- İzmir 9.Türk Nöroşirurji Kongresi 9-14 Nisan 1995

14 -Stereotaktik Cerrahi,56 vakanın değerlendirilmesi. Çeşme- İzmir 9.Türk Nöroşirurji Kongresi 9-14 Nisan 1995

15 -CT-Guided stereotactic fibrinolysis of bypertensive intracerebral hemotamas in 10 patients. 10th European Congress of Ncurosurgery. Berlin ,Germany. May 7-12,1995

16- Effect of alpha tocopherol in the experimental focal cerebral isehemia. 10 th European Coogrcai af Ncurosurgery. Berl«n,Gerraany, May 7-12,1995

17- CT-Guidcd stcreolactic fibrinolysis of hypcrtcnsivc intracerebrall hematomas in 30 patients. Acta Neurochintrgica. 138. (5). 617-18,1996. The 12th Congress European Socicty for Stcreotactic and Functional Neurosurgery. Milan, Italy. June 12-15. 1996

18- CT-Guidcd stereotactic evacuatian of brain abscesses. Acta Neurochirurgica. 138. (5). 618, 1996. The 12th Congress European Society for Stereotactic and Functiooal Ncurosırgery. Milan, Italy. June 12-15,1996

19- Canalis Carpi: Normal anatomi-radyolojik anatomi korelasyonu ve morfometrik analizi. Anatomi Doktora Tezi. İÛ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1997

20- A case of cervical aneurysmal bone cyst with MRI images. Clinical Neurology and Neurosurgery, 99 Supp.l, 174,1997.1i" International Congress of Neurological Surgerv. Amsterdam-The Netherlands 6-11 July, 1997

21- Lipoma of filum terminale: A case report. Clinical Neurology and Neurosurgery, 99 Supp.l, 175,1997.11 th International Congress of Neurological Surgery. Amsterdam-The Netherlands 6-11 July, 1997

22- Lumbar intradural schwannorna: A case report Clinical Neurology and Nctırosurgery, 99 Supp.l, 175,1997. İl1* International Congress of Neurological Surgery. Amsterdam-The Netherlands 6-11 July, 1997

23- Giant aracnoidal cyst presenting with unilateral eıophtalmus and headache. Cine-MR fiodings. Clinical Neurology "and Neurosurgery, 99 Supp.l, 151,1997.1i" International Congress of Neurological Surgery. Amsterdam-The Netherlands 6-11 July, 1997

24- Primary solitary cerebral lympfaoma witb wide ring edem a. Clinical Neurology and Neurosurgery, 99 Supp.l, 254,1997.11 th International Congress of Neurological Surgery. Amsterdam-The Netherlands 6-11 July, 1997

25- Subdural metastasis origînated from a bre ast carcinoma. Clinical Neurology aod Neurosurgery, 99 Supp.l, 255,1997.11th International Congress of Neurological Surgery. Amsterdam-The Netherlands 6-11 July, 1997

26- Lumbar hemivertebral hypoplasia and tethered cord: Clinical and magnetic resooance imaging fin din gs. 8th Annual Meeting of the European Spinc Soclaty. Kos-Hellas,Greece, September 1013,1997.

27- A case of spinal neural tube defect wîtb multiple components and the morhological appearance of the bony septum. 8th Anual Meeting of the European Spina Sociatv. Kos-Hellas,Creece,September 10-13,1997

28- A case of lumbar vertebral metastasis originated from a prostate cancer which is misdiagnosed as a hcnıiated disc on computed tomograpbîc scans. 8 th Annual Miting of tbe European Spina Soclaty. Kos-Hellas,Gn*ce September 10-13,1997

29- Canalis Carpi: Normal anatomi-radyolojik anatomi korelasyonu, Uluslarası katılımlı Anatemi Kongresi. İstanbul, 1997.

30- Bifid Nervus medianus. Uluslarası katılımlı Anatomi Kongresi. İstanbul, 1997.

 

Üyesi Olduğu Bilimsel Dernek ve Kurumlar

 

 

1- BEYİN ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ. İSTANBUL

2- EUROPAN STERETACTIC FUNCTIONAL, FREIBURG, GERMANY

3- TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ ANKARA

4- THE INTERNATIONAL SOCIETY FORMINIMAL INTERVATION IN SPINAL SURGERY (ISMISS)

 

Kurs ve Çalışmalar

 

 

1- NÖRORADYOLOJİ ( İÜ. TIP FAKÜLTESİ, NÖRORADYOLOJİ DALINDA 2 AY 1989)

2- ULUSLARARASI MİKROCERRAHİ KURSU 2 HAFTA .YUNANİSTAN 1990

3- MİKROŞİRÜRJİ (BAKIRKÖY RUH VE SİHİR HASTALIKLARI HASTANESİ NÖROŞİRÜRJİ KLİNİĞİ, MIKROŞİRURJİ LABORATUARINDA 6 HAFTA ,17 3 92-25 4 92

4- STEREOTACTIC TARGET CALCULATION.EUROPEAN SOCIETY FOR STEREOTACTIC AND FUNCTIONAL NEUROSURGERY Xlth -CONGRESS. ANTALYA TÜRKİYE SEP 24-27 1994

5- NEUROSTIMULATION FOR PAIN. EUROPEAN SOCIETY FOR STEREOTACTIC AND FUNCTIONAL NEUROSURGERY XI Th CONGRESS. ANTALYA-TÛRKİYE SEPT 24-27 1994"

6- WORLD FEDERATION OF NEUROSURGICAL SOCIATES EDUCATIONAL COURSE ANTALYA-TÛRKİYE FEB 4-10-1994"

 

Kongre, Sempozyum ve Diğer Bilimsel Toplantılar

 

 

1- TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ BİLİMSEL KONGRESİ. BELEK ANTALYA 1988

2-PERİFERİK SİNİR CERRAH İSİ.TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 1991 SONBAHAR SEMPOZYUMU. ANKARA. 1991

3-İ.Ü TIP FAKÜLTESİ NÖROŞİRÜRJİ ANA BİLŞM DALI V. MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM SEMİNERİ. ANEVRİZMA YIRTILMALARINA BAĞLI KANAMALARIN YÖNETİMİ KONULU SEMİNER İSTANBUL 1989

4-TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 1991 BİLİMSEL KONGRESİ. ÇEŞME-İZMİR, 21-26 MAYIS 1991

5-İNTRAKRANYAL MENİNGİOMLAR TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 1991 SONBAHAR SEMPOZYUMU İSTANBUL 1991

6-L'UNION MEDICALE BALKANIQUE, XII SESSION DES JOURNEES MEDICALES BALKANIQUES ROUMANIE CONSTANTA MAMAIA 5-9 JUIN 1991

7-İ.Ü TIP FAKÜLTESİ NÖROŞİRURJİ ANABİLİM DALI V.MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM SONRASI EĞİTİM SEMİNERİ KAFA DAİDESİ CERRAHİSİ VE STEREOTAKTİK NÖROŞİRURJİ KONULU SEMİNER İSTANBUL 7-8 MAYIS 1992

8- SPİNAL KORD TRAVMALARI TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ 1992 SONBAHAR SEMPOZYUMU BURSA 1992

9- BİRİNCİ BARİLEM GÜNLERİ BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ ARAŞTIRMA VE İLERİ EĞİTİM MERKEZİ İSTANBUL 23-25 KASIM 1992

10- KAFA KAİDESİ CERRAHİSİ VE STEREOTAKTİK NÖROŞİRURJİ MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM SEMİNERLERİ İ.Ü.TIP FAK. İSTANBUL 1992

11- TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ BİLİMSEL KONGRESİ BELEK ANTALYA 1993

12- 2.ULUSLARARASI BAKIRKÖY GÜNLERİ İSTANBUL 22-24 MAYIS 1993

13- TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ 8,BİLİMSEL KONGRESİ 8-12 MAYIS 1994

14- KRANYAL ENDOVASKÜLER GİRİŞİMLER.TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ 1993 SONBAHAR SEMPOZYUMU İZMİR 19 KASIM 1993

15- 10 TH EUROPEAN CONGRESS OF NEUROSURGERY BERLIN GERMANY 7-12 MAY 1995

16- EUROPEAN SOCIETY FOR STEREOTACTIC AND FUNCTIONAL NEUROSURGERY XII TH CONGRESS MILAN ITALY 12-15 JUNE 1996

17- 11TH INTERNATIONAL CONGRESS OF NEUROLOGICAL SURGERY AMSTERDAM THE NETHERLANDS 6-11 JULY 1997