Dirsekte Sinir Sıkışması

Dirsekte Sinir Sıkışması

Ulnar Oluk Sendromu - Kubital Sinir Sıkışması

Eldeki kasların çalışması ulnar, median ve radial sinirleriyle gerçekleşir. Ulnar sinir, koltuk altından başlayıp dirseğin iç yan tarafındaki tünelden geçerek, ön kola doğru gelir. Tünelde ulnar sinirin sıkışmasıyla dirsekte sinir sıkışması veya diğer adıyla kubital sinir sıkışması meydana gelir.

Belirtileri

Hastalığın en tipik belirtisi küçük parmak ile yüzük parmağın yarısında duyulan uyuşma, duyu kaybı ve ağrıdır. Hastalığın ilerlemesi durumunda parmakları birbirine yaklaştırırken güçlük çekme, elin düz tutulduğunda 4. ve 5. parmakların geriye kıvrılması görülebilir.

Nedenleri

Romatoid artrit gibi bağ dokusu hastalıkları, tüneldeki kitleler ve dirsekteki eski kırıklar bu hastalığın oluşmasında suçlansa da çoğu hastada bir neden saptanamaz. Dirseğin bükülmesi buradaki siniri sıkıştırır. Uzun süre bu pozisyonda kalınması dirsekte sinir sıkışmasına neden olabilir. Elini başının altına koyarak uyuyanlarda ve dirseklerini dayayarak çalışanlarda risk fazladır. Kubital tünel sendromuna neden olabilecek risk faktörlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Eskiden kalma dirsek kırıkları ve çıkıkları
  • Dirsekte kemik çıkıntıları ve kireçlenme
  • Dirsekte kistler
  • Dirsek eklemlerinde şişme olması
  • Dirseği uzun süre bükmek zorunda bırakan meslekler

Tedavisi

Dirsekte sinir sıkışması hastalığı bir beyin cerrahı tarafından muayene edilerek saptanabilir. Kesin tanı için EMG testinden yardım alınır. Tespit edilen hastalığın derecesine göre tedavi planlanır. Erken dönem hastalarına dirseği doğru tutma pozisyonları gösterilir, dirseği düz tutmayı sağlayan splintler önerilebilir, ilaç tedavisi uygulanabilir. İleri aşamadaki hastalara cerrahi işlem gerebilir. Dirsekte sinir sıkışması ameliyatı genellikle dirsek bölgesi uyuşturularak yapılır. Operasyon sırasında ulnar sinir, dirsekte bulunan iki çıkıntılı kemik arasından çıkarılarak dirseğin ön kısmına taşınır. Hasta genellikle aynı gün taburcu edilir.