Dtrax

Dtrax

Boyun omurgalarında kullanılan ve tamamen kapalı olarak yapılan d-trax yöntemiyle birer anahtar gibi boyun omurgalarının arasına girilir ve kollara giden sinirlerin kanalları açılır. Hasta işlemden 5-6 saat sonra taburcu olur.

Boyun omurilik kanalı darlıklarında kullanılan ve kapalı yöntemle yapılan d-trax isimli sistem hastaya en az zararla en fazla yarar sağlama parolasını esas alır. Tekniğe has aparatlar vardır. Boynun arka tarafından çok küçük iki delikle giriş yapılır. Hangi omurgaların arasına uygulanacaksa o omurgaları birbirine bağlayan faset dediğimiz eklemlerin arasına girilir. Özel cihazlarla otomatik olarak genişletilip içeride bırakılır ve kanalın genişletilmesi sağlanır.

İşlem ameliyathane ortamında yapılır. Koordinatların yapılması çok hassasiyet gerektirdiği için genel anestezi altında yapılır. Her iki taraflı uygulama ortalama 15-20 dakika sürer. Hasta aynı gün evine gidebilir, normal hayatına hemen dönebilir ve boyunluk takmasına gerek duyulmaz.