Bel Fıtığı Tedavisi

Bel Fıtığı Tedavisi

Bel fıtığı tedavisinde uygulanacak yöntem fıtığın derecesine göre şekillenir. Fıtığın seviyesiyle birlikte hastanın durumu da göz önünde bulundurulur. Gelişen teknoloji ile birlikte hem cerrahi hem de cerrahi dışı birçok yeni yöntemler ortaya çıktı. Mikrocerrahi, endoskopi gibi cerrahi yöntemlerin yanı sıra epiduroskopi gibi minimal invaziv cerrahi dediğimiz ameliyatsız tedaviler mümkün olmaya başladı. Asıl önemli konu ise hâlâ minimal invaziv cerrahi yöntemlerini Türkiye'de uygulayan doktorların sayısının yok denecek kadar az olması...

Ameliyatsız Bel Fıtığı Tedavisi

Bel fıtığı hastalarının yaklaşık yüzde 95'i ameliyata gereke kalmadan tedavi edilir. Bu hastaların birçoğunda hafif ve orta düzey bel fıtığı görülür. Dinlenme, ilaç, hafif egzersizler ve fizik tedavi uygulamaları ile tedavi edilebilirler. Bunların yanı sıra minimal invaziv yöntemlerle çok kısa sürede ağrılarından kurtulmaları mümkündür.

Minimal invaziv ve diğer ameliyatsız tedavi yöntemleri hakkında daha geniş bilgi için tıklayın.

Bel Fıtığı Ameliyatı

Bel fıtığı hastalarının yaklaşık yüzde 95'inin ameliyatsız yöntemlerle tedavi edilebileceğini söylemiştik. Buradan da anlaşıldığı gibi ameliyat gerektiren vakaların oranı sadece yüzde 5'tir. Genellikle, ileri ve çok ileri düzeyde olan fıtık hastaları eğer ameliyatsız yöntemlerden fayda görememişse ya da ayakta aşırı güçsüzlük, düşük ayak, idrar kaçırma, iktidarsızlık gibi durumlar oluşmuşsa ameliyata başvurulur. Bel fıtığı ameliyatı da tıpkı ameliyatsız yöntemler gibi oldukça gelişti ve günümüz teknolojisiyle komplikasyon riski yok denecek kadar az seviyelere düştü. Dev ameliyat mikroskopları kullanarak ve çok küçük kesi açılarak yapılan mikrocerrahi, bel fıtığı ameliyatlarında tercih edilen bir yöntemdir.

Mikrocerrahi yöntem hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.

Mikrocerrahinin yanı sıra yine çok küçük deliklerden girilip monitörden görüntü alarak yapılan endoskopik diskektomi yöntemi de bel fıtığı ameliyatlarında tercih edilen ve eskide kalan açık yöntemlere göre oldukça avantaj sağlayan bir başka yöntemdir.

Endoskopik cerrahi hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.

Bel fıtığı ameliyatlarında üzerinde durulması gereken bir başka konu da anestezidir. Bu ameliyatlar genel anestezi altında (uyutulur) ya da epidural anestezi altında (sadece bel bölgesi uyuşturulur, hastanın bilinci yerindedir) yapılır. Hastanın ve diğer şartların uygun olması durumunda biz epidural anesteziyi tercih ediyoruz. Genel anesteziye göre daha hızlı ayağa kalkma, daha az ağrı ve ameliyat sırasında uyanık olduğu için yönlendirme yapabilmemiz açısından avantaj sağlayabiliyor.