Bel Kayması

Bel Kayması

Bel kayması, bel ve boyun fıtıklarından sonra en sık karşılaşılan omurga sorunlarından biridir. Bir omurun diğer omurla öne veya arkaya doğru yer değiştirmesi durumudur. Tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Tedavi yönteminin cerrahi ya da cerrahi dışı olması çoğunlukla kaymanın hareketli veya hareketsiz olmasıyla ilişkilidir.

Bel Kayması Nedenleri

Bel kayması çoğunlukla üç nedenden dolayı karşımıza çıkar;

  • Doğumsal nedenler
  • Travmalar
  • Yaşlılık

Doğumsal nedenlere bağlı bel kaymalarının arkasında omurları tutan yapılarda eksiklikler ve zayıflıkların olması yatar. Doğuştan olan bu kaymalar ilk başlarda kolay kolay belirti vermezler. Omurga gelişiminin hızlandığı dönemlerde bel ağrısı olarak kendini gösterir. Eğer gelişim zamanında bel ağrısı nedeniyle doktora gidildiyse ve belde kayma tespit edildiyse takip edilir; cerrahi uygulanmaz.

Diğer bir neden travmadır. Trafik yazası ya da yüksekten düşme gibi ağır travmalarda omurgalar öne ya da arkaya doğru yer değiştirebilir. Böyle durumlarda kaymaya genellikle kırıklar da eşlik eder. Çoğunlukla cerrahi uygulanmak zorunda kalınır.Üçüncü neden ise yaşlılıktır. Omurganın yaşlanmaya bağlı olarak yıpranması sonucu kayma meydana gelebilir.

Bel Kayması Belirtileri

  • Bel kaymasının belirtileri bel fıtığı ile aynıdır. Farklı olarak en tipik belirtisi olan yürürken zorluk çekilmesini söyleyebiliriz. Hasta belli bir mesafe yürüdükten sonra sık sık dinlenme isteği duyar.
  • Bacak ağrısı diğer bir belirtidir. Bu ağrı her iki bacakta olabilir.
  • Belde ağrı duyulur.
  • Bacaklarda güç kaybı meydana gelebilir.
  • İleri evrelerde idrar kaçırma sorunuyla karşılaşılabilir.
  • Yine ileri evrelerde erkeklerde iktidarsızlık görülebilir.
  •  

Bel Kayması Tanısı

Bel MR'ı altın standarttır. Hem öne hem arkaya eğilerek çekilen fonksiyonel röntgene de ihtiyaç duyulabilir. Fonksiyonel röntgen ile kaymanın hareketli olup olmadığı anlaşılır. Eğer hareketliyse cerrahi tedavi uygulanır. Kemik yapıyı daha iyi görebilmek için tomografi çekilebilir.

Bel Kayması Tedavisi

Tedavi yönteminin belirlenmesinde en önemli kıstas kaymanın hareketli olup olmamasıdır. Hareketlilik varsa ameliyat yapılır, hareketlilik yoksa cerrahi dışı yöntemler denenir. Cerrahi dışı yöntemler ağrıyı gidermek amacıyla ilaç tedavisi, bel kaslarını güçlendirmek için egzersizler ve yüzme olarak sıralanabilir. Fazla kilo omurgaya yük binmesi açısından her zaman tehlikelidir. Bu yüzden aşırı kilolu hastaların kilo vermelerini tavsiye ederiz.

Bel Kayması Ameliyatı

Ameliyatta, kaymanın olduğu bölgeye vida takılarak sabit hale getirilir.Beldeki sinirlere zarar veren bu hareketlilik bu sayede giderilir. Genellikle kayma ile birlikte kanal darlığı ve/veya fıtık da vardır. Aynı ameliyatla fıtık temizlenir ve daralma genişletilir. Bel kayması ameliyatı narkozsuz epidural anestezi ya da genel anestezi altında yapılabilir. Hangi anestezi tekniğinin seçileceğine hasta ve doktor ortak karar verir. Ameliyat tekniği mikrocerrahidir. Bu yöntemde çok küçük kesi açılır ve mikroskop yardımıyla detaylı görüntüleme yapılır. Ameliyat sırasında hata olasılığını düşürdüğü gibi çok küçük kesi açıldığı için ameliyat sonrası dönemde de hızlı iyileşme sağlar. Takılan vidalar hastanın hayatını kesinlikle engellemez.

Bel Kayması Ameliyatı Sonrası

Hasta ameliyat günü ayağa kaldırılır. Narkozsuz yapıldıysa 2, genel anestezi kullanıldıysa 4 saat sonra hareketlendirilir. Normal hayata ertesi gün dönülebilir. İşe 3 ila 7 gün içerisinde başlanabilir. Ameliyattan sonra bilinenin aksine eski güce geri dönülür. Ağır işte çalışılsa bile iyileştikten sonra o işe kalındığı yerden devam edilebilir. İyileşme sürecinde en önemli faktör hastanın kendine iyi bakmasıdır. Yürümek, bel kaslarını güçlendirici hafif egzersizler yapmak fayda sağlayacaktır.