Karpal Tünel Sendromu Belirtileri

Karpal Tünel Sendromu Belirtileri

Median siniri sıkıştıran bası karpal tünel sendromunu oluşturur. Bu sinir genellikle ilk üç parmağı etkiler. Bu sebeple el bileğinde sinir sıkışmasının belirtileri de bu parmaklarda görülür. Ancak sadece bu üç parmakla sınırlı kaldığını söylemek yanlış olur. Karpal tünel sendromunun rahatsız edici bir hastalık olmasının en önemli nedenlerinden biri de eli etkisi altına almasıdır. Parmaklarda uyuşma ve karıncalanmanın yanı sıra elde oluşan güçsüzlük kişinin herhangi bir şeyi tutamamasına, rahatça kavrayamamasına, nesnenin elinden kayıp gitmesine neden olur. Bu durum kişinin hayat kalitesini düşürür, günlük hayatında yapması gereken rutin işlerin aksamasına mâl olur. Hayat kalitesini düşüren bir diğer şikayet de elde, el bileğinde ve kolda oluşan ağrılardır. Bu ağrılar bazen öyle şiddetlenir ki; insanı uykusundan uyandıracak kadar çekilmez olabilir. Karpal tünel sendromunun belirtilerini maddeler halinde sıralamak gerekirse:

  • Parmaklarda uyuşma,
  • Elde güçsüzlük,
  • El, el bileği, kol ağrısı,
  • Parmaklarda karıncalanma hissi,
  • Parmaklarda hissizlik,
  • Elde hissizlik

Karpal tünel sendromunun bulguları ilk dönemlerde eli kullandıkça ortaya çıkar. Ancak hastalık ilerledikçe dinlenme sırasında dahi şikayetler meydana gelebilir. Hatta bu uyuşma ve ağrılar kişiyi gece uykusundan uyandıracak kadar şiddetli olabilir. İleri evrelerde eldeki kuvvetsizlik artar. Bir nesneyi tutamaz, kavrayamaz hale gelinir. Elde bir bardak tutarken aniden kayıp gidebilir. Daha ileri evrelerde kas zayıflığı oluşabilir. Hissizlik iyice artar, bir nesneye dokunulduğunda dahi o nesneyi hissedemezler.

Bu aşamalara gelmemek adına bir an önce doktora başvurmak gerekir. Çünkü hem ileri evreler, az önce belirttiğimiz gibi ciddi sıkıntılara neden olabilir hem de korkulacak bir tedavi süreci değildir. Hafif düzeydeki hastalar ameliyatsız yöntemlerle tedavi edilebilir. İleri seviyedeki hastalar ise yaklaşık 15 dakika süren bir operasyonla tedavi olabilirler.

"KARPAL TÜNEL SENDROMUNUN TEDAVİSİ" konusuna geçmek için tıklayın.