Omurilik Tümörü

Omurilik Tümörü

Omurilik tümörleri omurga ve omuriliği oluşturan kemiklerde, sinirlerde veya diğer yumuşak dokularda oluşabilir. Buralarda oluşan tümörler primer ve metastatik olarak iki şekilde kategorize edilebilir. Primer tümörler omurganın ve omuriliğin esas yapısını oluşturan hücrelerden kaynaklanır. Metastatik tümörler ise vücudun başka bir yerinde oluşmuş olan bir tümörün omurgaya sıçraması ile omurilikte oluşan tümörlerin konulduğu sınıftır.

Omurilik zarı dışında, omurilik zarı ile omurilik arasında ve omurilik içerisinde tümör oluşumları da mevcuttur. Omurilik zarı dışında olan tümörlerin sebebi genel olarak metastatik tümörlerdir. Yüzde doksan gibi yüksek bir oranla sebepleri diğer organlarda oluşan tümörlerin omuriliğe sıçraması olmaktadır. 45-65 yaş arası erkeklerde metastatik tümörler oldukça yoğun olarak görülmektedir. Omurilik zarının dışında veya içinde tümörler yerleşim gösterebilirler. Tedavi aşamasında en önemli kısım tümörün tam olarak nerede bulunduğunu tespit etmekten geçer.

Omurilik Tümörü Belirtileri

Omurilik tümörlerinde rastlanan ve en sık görülen belirti ağrı oluşumudur. Bu sırt ağrısı olarak başlar, dinlenmekle geçmez. Özellikle geceleri daha da fazla hissedilir. Eğer boyun bölgesinde bir tümör oluşumu varsa kollarda ve bacaklarda halsizlik ve uyuşmalar görülebilir. Tümör sırt ve bel bölgesine yerleşmişse sadece bacaklarda güçsüzlük görülür. Uyuşmalar oluşur ve yürümede zorluklar yaşanır. Bunların yanında idrar kaçırılması, dışkı kontrolünün yapılamaması, cinsel fonksiyonlarda azalma veya tamamen bu fonksiyonları kaybetme durumları da gözlenebilir. Etkilerin görülme hızı kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. Bazen bir iki gün içerisinde kişiyi etkisi altına alırken bazen oldukça yavaş bir hızla ilerler.

Omurilik Tümörü Nasıl Anlaşılır?

Omurilikte oluşan tümörler genelde iyi huylu tümörler olurlar. Önce nörolojik muayeneler yapılır, daha sonra radyolojik olarak görüntülemelerle tümörün yeri belirlenir. Muayene esnasında tümörün bulunduğu düşünülen yere radyolojik tetkikler gerçekleştirilir. Bunların sonucunda ortaya çıkan görüntülere göre omurilik tümörü tanısı konulabilir.

Omurilik Tümörü Nedenleri

Bu tümörlerin oluşum sebebi net değildir. Genetik etkenler, kimyasal etkenler, radyasyona maruz kalma, çeşitli virüsler tümörlerin oluşmasına sebep olabilmektedir. Başka organlarda oluşan tümörler büyüdüğünde omuriliğe de sıçrayabilme olasılıkları yüksektir. Bu da omurilikte tümör oluşumunun bir diğer sebebi olarak sayılabilir.

Omurilik Tümörü Tedavisi

Tümör tedavisi için uygulanacak yöntemler diğer tümör çeşitlerinde olduğu gibi tümörün yapısına, yerine, büyüklüğüne ve hastanın genel sağlık durumuna göre farklılık göstermektedir. Cerrahi müdahale en çok tercih edilen ve esas alınan tedavi yöntemidir. Cerrahi mikroskoplar ile bu ameliyatların gerçekleştirilmesi gelişen teknoloji ile artık çok daha kolay olduğu söylenebilir. Omurilik zarı içerisinde yer alan tümörler mikrocerrahi ile rahatça alınabilmektedir. Omurilik içerisinde yer alan tümörler yaygın değilse yine mikrocerrahi uygulanarak tedavi gerçekleştirilebilir. Omurilik zarı dışında oluşan tümörlerin kişinin omurgalarında kırıklara yol açmaması için yapılan cerrahi müdahalelerle hastanın konforlu bir hayat sürmesi sağlanabilmektedir.

Cerrahi müdahaleden sonra veya müdahale öncesinde radyasyon uygulaması ile tümörler üzerinde etkileşimler yaratılabilir. Omurilik üzerinde olan tümörlerin çoğunluğu radyasyona olumlu olarak cevap vermektedir. Tanısı konulmuş tümörlerde ameliyat sonrasında uzun süre beklemeden radyoterapi uygulaması yapılabilmektedir. Kemoterapi yöntemi diğer tedavi yöntemlerine destek olması amacıyla uygulanan bir işlemdir.