İlaç Tedavisi

İlaç Tedavisi

Non-steroid Antiinflamatuar İlaçlar

Birçok kronik bel ağrısında inflamasyon ön planda olmamasına rağmen non-steroid antiinflamatuar ilaçlar yaygın olarak kullanılır. Bir ilaç grubu etkili olmadığı takdirde diğer ilaç grubu denenebilir. Birkaç denemeden sonra sonuç alınamıyorsa bu ilaçlara son verilmelidir. Nonsteroid antiinflamatuarların yan etkileri vardır. Özellikle uzun süreli kullanıldığında ortaya çıkan gastrointestinal yan etkiler ve kanamaların yanı sıra böbrek yetmezliğine sebep olabilir. Bu konuyla ilgili 65 adet yayının incelendiği yeni bir araştırmada nonstreoid antiinflamatuar ilaçlar akut ve kronik bel ağrılarında etkili bulunmuştur. Fakat spesifik bir ilaç ileri sürülmemiştir. Selektif COX-2 blokerlerin daha az gastrointestinal yan etki yaptığı söylense de ciddi kardiyovasküler yan etkiler ortaya çıkardıkları bilinir.

Kas Gevşeticiler

Kas spazmı birçok bel ağrısında ortaya çıkan bir durumdur. Kasların üzerine yük binmesini ve stres ağrıya yol açabilir. Ağrı spazmı daha da arttırarak ortaya ağrı-spazm-ağrı kısır döngüsünün çıkmasına yol açar. Kas gevşeticilerin bu kısır döngüyü kırdıkları ve böylece ağrı kontrolünde rollerinin olduğu öne sürülmüştür. Farklı kas gevşeticilerin birbirlerine benzer etkinlikle akut bel ağrısında etkili olduklarına ilişkin sağlam kanıtlar vardır. Kronik bel ağrısında ise etkinliklerine dair sağlam kanıtlar bulunmamıştır. Bu ilaçları kullanırken sedatif yan etkilerinin bazı hastalarda ciddi sorunlar çıkarabileceği unutulmamalıdır.

Antidepresan

Kronik bel ağrısında antidepresanların plasebodan daha etkili olduklarına dair bir kanıt bulunmamıştır. Bu tabi ki bel ağrısının yanında ciddi depresyonu olan hastada antidepresan ilaç kullanmak gereksizdir anlamına gelmemelidir. Antidepresan ilaçlar bel ağrısı dışındaki diğer kronik ağrılarda etkili bulunmuştur.

Antikonvülzan

Bel ağrılarında özellikle nöropatik bir tabanda gelişen bel ağrılarında nöropatik komponenti kaldırmak veya azaltmak için antiepileptikler kullanılabilir. Pregabalin ve gabapentin'in nöropatik ağrıdaki etkinlikleri bilinmektedir. Ancak, bel ağrısını azaltmada plasebodan daha etkili bulunmamıştır.

Opioid

Opioidlerin bel ağrılarında kullanımı hala çelişkili bir konudur ve hekimler arasında bir anlaşma yoktur. Ancak özellikle akut durumlarda diğer ilaçlara yanıt alınamadığı durumlarda opioidlerin kullanılmasında bir sakınca yoktur. Önce zayıf etkili olmazsa kuvvetli opioidler verilebilir.

Kapsikum

Kırmızı biberden elde edilen kapsaisin derideki nosiseptörlere bağlanarak bir süre nöronların eksitasyonuna yol açar ve bu, vazodilatasyon ile birlikte kaşınma, iğnelenme ve yanma olarak artan bir duyarlılıkla hissedilir. Bunu azalmış duyarlılıkla birlikte refraktör bir dönem izler. Tekrarlayan uygulamalarla kalıcı desensitizasyon olur. Desensitizasyon tamamen geri dönüşlüdür. Bel ağrısına etkisi konusunda yalnızca bir inceleme makale vardır o da 154 hasta üzerinde yapılmış plasebo kontrollü tek bir yayın içermektedir. Ayrıca 301 hasta üzerinde yapılmış randomize plasebokontrollü bir çalışma daha vardır. Bu yayınlardan çıkarılan sonuç kısa süreli (3 hafta) tedavi için kapsikumun plasebodan daha etkili olduğudur. Kronik bel ağrısının kısa süreli tedavisinde kullanımı düşünülebilir.