Fizik Tedavi

Fizik Tedavi

İnterferansiyel tedavi, kısa dalga diatermi, teröpatik ultrason, termoterapi, mekanik traksiyon, masaj gibi fizik tedavi yöntemleri ağrıları azaltmak amacıyla kullanılmaktadır. Ancak kronik bel ağrısındaki etkilerini araştırmış değerli bir çalışma yoktur. Mevcut yayınlar söz konusu yöntemlerin tedaviye dahil edilip edilmeme yönünde öneride bulunmak için yetersizdir. İyi düzenlenmiş bilimsel araştırmalara gerek vardır. Sonuç olarak bu yöntemler bel ağrısının tedavisinde önerilmemektedir.