Egzersiz

Egzersiz

Bazı randomize kontrollü çalışmalardaki egzersiz programlarının kesin olarak sınıflandırılması zordur. Bu araştırmalarda farklı egzersiz modalitelerinin (germe, aerobik, güçlendirme) bir karışımı uygulanmıştır. Egzersizleri fleksiyon ve ekstansiyon egzersizleri olarak sınıflandırmak tartışmalıdır. Kronik bel ağrısında etkili bulunan egzersiz tedavisinin etki mekanizması açık değildir. Hastalara egzersiz programı verip bel okulu veya spor salonuna göndererek egzersiz sınıfına katılmalarını sağlamak ile kendilerini aktif ve formda tutmalarını öğütlemek aynı derecede etkilidir. Egzersiz programı için pahalı antrenman cihazlarına gerek yoktur. Spesifik egzersizler (Mc Kenzie, fleksiyon egzersizi, aerobik, kas güçlendirici vs.) hastalara önerilmemelidir.