İstirahat

İstirahat

Bel ağrısı nedeniyle yatak istirahati verilmeli mi? Geleneksel bir tedavi yöntemi olarak ne yazık ki halen bazı hekimler tarafından hastalara yatak istirahati önerilmektedir. Ancak yatak istirahatinin yarardan çok zarar verdiği 1990'lı yıllarda yapılan geniş çalışmalarla ortaya konulmuştur. Akut bel ağrısında çok gerekli ise en fazla 3 gün yatak istirahati verilebilir.

Günümüzde bel ağrısının tedavisi konusunda hekimlere rehber olacak tüzükler yalnızca 12 ülkede hazırlanmıştır. Avustralya, Finlandiya, İsveç, Norveç ve İngiltere'nin rehber tüzükleri basit bel ağrılarında yatak istirahatini önermemekte ve kaçınılması gerektiğinden bahsetmektedir. Hollanda, Yeni Zelanda, İsrail ve Almanya 2 günden daha uzun yatak istirahatini önermemektedir. Danimarka genelde önermemekte yalnızca ciddi vakalarda maksimum 1-2 gün istirahat verilebileceğinden söz etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri rehber tüzüğü ise yalnızca ciddi vakalarda 2-4 günden daha uzun olmayan istrahati önermektedir.

Normal kas iskelet fonksiyonu hareket, düzenli egzersiz ve fiziksel aktivite ile gelişir ve korunur. Kas iskelet fonksiyonunun yaşam boyu gelişmesi ve sürdürülmesi için aktif kalmak şarttır. Bu kemik ve kasların beslenmesini, güçlerinin korunmasını ve uyarılmalarını, eklem içindeki kıkırdağın sağlıklı kalmasını ve eklem hareketlerinin normal sınırlarda kalmasına yardım eder. Dayanıklılık ve kasların koordine çalışmasını sağlar. Uzun süreli hareketsizlik kas iskelet, kardiyovasküler ve santral sinir sisteminde bozulmalara yol açar.

Uzun Süreli Yatak İstirahatinin Olumsuz Etkileri

  • Doku beslenmesi ve metabolizma azalır, katabolizma artar.
  • Kemik mineral yapı azalır, osteoporoz meydana gelir.
  • Eklem ve yumuşak doku hareketleri kısıtlandığı için bağ doku kontraktürü, fibrozis ve yapışıklıklar oluşarak vücutta sertlik meydana gelir
  • Bir gün yatak istirahati kas gücünü yüzde 2 azaltır.
  • Nöromuskuler koordinasyon ve denge bozulur
  • Ligamanların gücü azalır
  • İyileşme yavaşlar ve skar dokusu meydana gelir
  • Sistemik etkiler oluşur
  • Depresyona yol açabilir
  • Ağrıya tahammül edememe sorunu ortaya çıkar.