Manuel Terapi

Manuel Terapi

Manuel tedavi bel ağrısı tedavisinin en tartışmalı ve en ihtilaflı konularından biridir. Fizyoterapist ve şiropatrikler geçimlerini bu yolla sağladıklarından manuel terapinin etkinliğini savunurlar. Kısa dönemde iyileşmeyi çabuklaştırmaktadır fakat uzun dönemde bir katkısı yoktur. Cochrane review meta analizinde 39 randomize kontrollü çalışma gözden geçirilmiş ve yöntemin başarısının egzersiz analjezik ilaçlar, fizik tedavi veya bel okulundan istatistiksel ve klinik olarak farklı olmadığı ortaya konmuştur. Diğer tedavi yöntemlerinden daha üstün olduğuna dair bir kanıt yoktur.