Steroid

Steroid

Bel ağrılarında steroidler gelişigüzel oral, intramüsküler veya intravenöz yolla kullanılmaktadır. Epidural uygulamalar son yıllarda giderek artmaktadır. Steroidler yalnızca radiküler ağrıda etkilidir. Başarısız bel cerrahisi ve spinal stenozu olan vakalarda epidural uygulamanın etkinliği sınırlıdır. Bel ağrılarında epidural uygulamalar dahil etkinlikleri kanıtlanmadığı için kullanılmaları doğru değildir.