Proloterapi

Proloterapi

Hassas kas ve ligamanları skleroze etmek için çeşitli ajanlar kullanılmaktadır. Bunlar fenol, dekstroz ve gliserindir. Tek başlarına veya değişik kombinasyonları lidokain ile karıştırılarak enjekte edilir. Proloterapi için iddia edilen etki mekanizması zayıf veya yaralanmış ligamanların fibroblastik reaksiyon ile güçlenmesidir. Kronik bel ağrılarında proloterapiye ilişkin veriler sınırlı ve tartışmalıdır.