TENS

TENS

Kronik bel ağrısında transkutan elektriksel sinir stimülasyonu (TENS) plasebo veya taklit TENS'ten daha etkili değildir. Bunun sağlam kanıtları vardır. TENS'in omurganın aksiyel dekompresyonu, akupunktur, perkütan elektriksel sinir stimülasyonu (PENS) veya elektro akupunkturdan daha fazla etkili olmadığına ilişkin orta derecede kanıtlar vardır.