Akupunktur

Akupunktur

Akupunktur bazı hastalık ve semptomların tedavisi için vücuttaki bir takım noktalara özel iğnelerin batırılması olarak tanımlanmaktadır. İğnelere farklı frekanslarda elektrik akımı verilmesine elektro akupunktur, akupunktur bölgelerine lazer ışınlarının tutulmasına lazer akupunktur denilmektedir. Deride akupunktur noktaları olmayan yerlerin stimülasyonu da bazılarınca akupunktur olarak adlandırılmaktadır. Buna kuru iğneleme de dahil edilebilir. Alternatif akupunktur yöntemleri olarak akupunktur noktalarını ısıtmak, basınç uygulamak, moksibisyon, akupunktur benzeri TENS ve kupa çekmek sayılabilir. Bu yöntemlerin akupunktur olup olmadığına ilişkin tartışmalar devam etmektedir. Bel ağrısının tedavisi üzerine yapılan araştırmaların büyük çoğunluğunun kaliteleri düşük, sonuçları tartışmalıdır. Dolayısıyla bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Genel olarak mevcut çalışmalardan çıkarılacak sonuçlar söyle özetlenebilir:

  • Akupunktur bel ağrısının tedavisinde plasebodan daha fazla yararlıdır.
  • Trigger nokta enjeksiyonları ve TENS'ten fazla etkili değildir.
  • Masaj ve manuel terapiden daha az etkilidir.
  • İlaç ve diğer tedavi yöntemleri ile kombinasyonunun sonuçları iyileştirdiğine dair yayınların düzeyi ve kalitesi düşüktür.