Mikrocerrahi

Mikrocerrahi

Gelişen teknoloji tüm hayat standardımızı değiştirdiği gibi ameliyat yöntemlerinde de etkisini gösteriyor. Yenilenen ameliyat teknikleri sayesinde insanlar artık ameliyattan korkmuyor. Herhangi bir hastalıkta nasıl bir tedavi yönteminin izleneceği hekim ile hastanın ortaklaşa aldığı bir karar olmakla birlikte bu kararı almada doktorun hastayı doğru yönlendirmesi gerekiyor. Bel fıtığı ve boyun fıtığı gibi omurga hastalıklarından yola çıkarsak hastalığın bulguları ve yardımcı tanı yöntemleri ekseninde tedavinin ameliyatsız yöntemlerle mi yoksa cerrahi yollarla mı yapılacağı hastaya en açık şekilde anlatılmalı, hangi yolun yararlı olacağı ve  ileride nelerle karşılaşılacağı doğru biçimde aktarılmalıdır.

Beyin, sinir ve omurilik cerrahisinin ana prensibi mikroskobik cerrahidir. Beyin tümörü ameliyatı yapılırken beyinde, omurga cerrahisi yapılırken omurgada mikroskobik cerrahi kullanılır. Başka türlü beyin omurilik cerrahisi düşünülemez.

Mikrocerrahi Nasıl Yapılır?

Bel ya da boynunuzdaki sorundan ameliyatla kurtulabilirsiniz. Gelişen teknolojiyle birlikte oldukça yüz güldürücü sonuçlar alınıyor. Mikrocerrahi de bunlardan biri. Mikrocerrahi, işin içine mikroskobun girmesiyle detaylı görüntü elde edildiği için oldukça güvenli ve konforlu bir ameliyat süreci yaşatıyor. Ayrıca küçük kesi açıldığı için iyileşme süresi de diğer yöntemlere göre daha hızlı oluyor. Mikrocerrahi yöntem bel fıtığı, boyun fıtığı, bel kayması, dar kanal gibi hastalıklarda kullanılabiliyor.

Hasarlı bölgeye çok küçük bir kesi açılıyor. Ameliyat işlemi bu sınırlı bölgede yapılıyor. Rahat ve detaylı görüntüleme yapılabilmesi için ameliyathanede bulunan dev boyutlarda bir mikroskop kullanılıyor. Hasta için özellikle ameliyat sonrası dönemde büyük yararlar sağlayan bu yöntem ameliyat sırasında cerrah için de avantaj sağlıyor. Ayrıntılı ve net bir görüntü sağlanması hasta için hayati önemi olan dokuların zarar ve hasar görmesi riskini ve diğer bir deyişle ameliyat sırasında “felç olma” riskini en aza indiriyor. Kesinin çok küçük olması iyileşme süresini hızlandırıyor, enfeksiyon riskini en aza indiriyor ve daha estetik bir yara izi bırakıyor. Özetle hasta açısından çok daha kolay, rahat ve başarılı sonuçlar ortaya çıkıyor.

Mikrocerrahinin Avantajları

  • Ameliyat sahasını büyütür, cerraha daha rahat çalışma olanağı sağlar.
  • Işığı derinlemesine çok iyi yönlendirdiği için detaylı görüntü alabilmenizi sağlar.
  • Doku hasarı ihtimalini en düşük seviyelere indirir.
  • Kesinin çok küçük olmasını sağlar.

Kesinin küçük olması;

  • Hastanın daha hızlı iyileşmesini sağlar.
  • Daha estetik yara izi olmasını sağlar.